สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38043,ฉ1
เลขหมู่ 398.2 ส-น 2535
ชื่อคน
 • ส.พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ รวมสาส์น 2535
  บรรณลักษณ์ 356หน้า 90บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นิทานพื้นเมือง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ส.พลายน้อย
 • นิทานไทย
 • นิทานพื้นเมือง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B38043   398.2 ส-น 2535 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1456]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver