สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38234,ฉ1 38235,ฉ2 38236,ฉ3 38237,ฉ4 38238,ฉ5 38239,ฉ6
ISBN 974-410-1008
เลขหมู่ 615 ภ-ย ล.1 2536
ชื่อนิติบุคคล
 • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • ชื่อเรื่อง
 • ยาน่ารู้ เล่ม 1
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2536
  บรรณลักษณ์ 224หน้า 50บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เภสัชศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • ยาน่ารู้ เล่ม 1
 • เภสัชศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A38234   615 ภ-ย ล.1 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A38235   615 ภ-ย ล.1 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  61A38236   615 ภ-ย ล.1 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  61A38237   615 ภ-ย ล.1 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  61A38238   615 ภ-ย ล.1 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  61A38239   615 ภ-ย ล.1 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1476]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver