สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38108,ฉ1
ISBN 974-275-856-5
เลขหมู่ 495.91842 ส-อ 2536
ชื่อคน
 • สนิท ตั้งทวี
 • ชื่อเรื่อง
 • อ่านไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร์ 2536
  บรรณลักษณ์ 184หน้า 60บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การออกเสียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สนิท ตั้งทวี
 • อ่านไทย
 • ภาษาไทย-การออกเสียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A38108   495.91842 ส-อ 2536 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1488]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver