สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38010,ฉ1
เลขหมู่ 780.593 ค-ง 2537
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ 19
 • ชื่อเรื่อง
 • งานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ 19
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วัชรินทร์การพิมพ์ 2537
  บรรณลักษณ์ 274หน้า
  หมายเหตุ ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ.2537 ณ โรงละครแห่งชาติ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดนตรีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ 19
 • งานแสดงดนตรีไทยมัธยมศึกษา ครั้งที่ 19
 • ดนตรีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A38010   780.593 ค-ง 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1505]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver