สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38464,ฉ1
ISBN 974-08-1344-5
เลขหมู่ อ 503 บ-พ ].14 2537
ชื่อคน
 • บุษบง โควิน,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • พืช จาก Plant
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537
  บรรณลักษณ์ 64หน้า ภาพประกอบ(สารานุกรม ชุด ประทีปความรู้)
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สารานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บุษบง โควิน,ผู้แปล
 • พืช จาก Plant
 • สารานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50A38464   อ 503 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1575]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver