สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37372,ฉ1 37373,ฉ2 37374,ฉ3
ISBN 974-602-413-2
เลขหมู่ 122 จ-ถ 2537
ชื่อคน
 • จิตรา ก่อนันทเกียรติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถนนสายดอกไม้งาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น(ดอกหญ้า) 2537
  บรรณลักษณ์ 96หน้า ภาพประกอบ 215บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จิตรา ก่อนันทเกียรติ
 • ถนนสายดอกไม้งาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  12A37372   122 จ-ถ 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  12A37373   122 จ-ถ 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  12A37374   122 จ-ถ 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1595]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver