สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40529,ฉ1 40530,ฉ2 40531,ฉ3 40532,ฉ4 40533,ฉ5
ISBN 974-005-386-6
เลขหมู่ 791.5 ป48ห 2534
ชื่อคน
 • ปรีชา นุ่นสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • หนังตะลุง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2534
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า ภาพประกอบ 25 บาท
  ชื่อชุด
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 4014
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • หนังตะลุง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรีชา นุ่นสุข
 • หนังตะลุง
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 4014
 • หนังตะลุง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79A40529   791.5 ป48ห 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79A40530   791.5 ป48ห 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79A40531   791.5 ป48ห 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  79A40532   791.5 ป48ห 2534 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  79A40533   791.5 ป48ห 2534 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [160]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver