สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38016,ฉ1 38017,ฉ2 38018,ฉ3
เลขหมู่ 158 ห-ก 2534
ชื่อคน
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • ชื่อเรื่อง
 • กำลังใจ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2534
  บรรณลักษณ์ 311หน้า 85บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • กำลังใจ
 • จิตวิทยาประยุกต์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B38016   158 ห-ก 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15B38017   158 ห-ก 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15B38018   158 ห-ก 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1608]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver