สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37358,ฉ1
เลขหมู่ 324 ก-ข 2538
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ขบวนการเสรไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2538
  บรรณลักษณ์ 203หน้า
  หมายเหตุ หรังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การเมือง,กระบวนการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา
 • ขบวนการเสรไทย
 • การเมือง,กระบวนการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32A37358   324 ก-ข 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1617]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver