สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40545,ฉ1 40546,ฉ2 40547,ฉ3 40548,ฉ4 40549,ฉ5
เลขหมู่ 595 ส319ผ 2530
ชื่อคน
 • สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • ผึ้งและน้ำผึ้ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2530
  บรรณลักษณ์ 59 หน้า ภาพประกอบ 15 บาท
  ชื่อชุด
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 3021
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผึ้ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
 • ผึ้งและน้ำผึ้ง
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 3021
 • ผึ้ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59A40545   595 ส319ผ 2530 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  59A40546   595 ส319ผ 2530 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  59A40547   595 ส319ผ 2530 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  59A40548   595 ส319ผ 2530 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  59A40549   595 ส319ผ 2530 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [163]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver