สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40550,ฉ1 40551,ฉ2 40552,ฉ3 40553,ฉ4 40554,ฉ5
เลขหมู่ 929.92 ย49ธ 2530
ชื่อคน
 • ยุพร แสงทักษิณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธงไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2530
  บรรณลักษณ์ 55 หน้า ภาพประกอบ 15 บาท
  ชื่อชุด
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 4010
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ธง-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยุพร แสงทักษิณ
 • ธงไทย
 • ความรู้ไทย ลำดับที่ 4010
 • ธง-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B40550   929.92 ย49ธ 2530 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B40551   929.92 ย49ธ 2530 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92B40552   929.92 ย49ธ 2530 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92B40553   929.92 ย49ธ 2530 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92B40554   929.92 ย49ธ 2530 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [164]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver