สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37110,ฉ1
เลขหมู่ ร.ส. ว-ฟ 2531
ชื่อคน
 • วิทวัส สุนทรวิเนตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟีัสไตล์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2531
  บรรณลักษณ์ 157หน้า 42บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิทวัส สุนทรวิเนตร์
 • ฟีัสไตล์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37110   ร.ส. ว-ฟ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1645]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver