สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37097,ฉ1 37098,ฉ2
เลขหมู่ ร.ส. ส-บ 2530
ชื่อคน
 • สุวัฒน์ วรดิลก
 • ชื่อเรื่อง
 • บาดแผลของภูผา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ธนบรรณ 2530
  บรรณลักษณ์ 189หน้า 58บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุวัฒน์ วรดิลก
 • บาดแผลของภูผา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37097   ร.ส. ส-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC37098   ร.ส. ส-บ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1654]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver