สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37102,ฉ1 37107,ฉ2
เลขหมู่ ร.ส. น-บ 2531
ชื่อคน
 • นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านสีเทา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2531
  บรรณลักษณ์ 97หน้า 28บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิเวศน์ กันไทยราษฎร์
 • บ้านสีเทา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37102   ร.ส. น-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC37107   ร.ส. น-บ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1655]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver