สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37108,ฉ1 37109,ฉ2
เลขหมู่ ร.ส. ภ-ซ 2533
ชื่อคน
 • ภัควดี วีระภาสพงษ์,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • ซาฮาโตโฟล์ค เทพเจ้าจอมมายา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์สาส์น มาร์เก็ตติ้ง 2533
  บรรณลักษณ์ 78หน้า 30บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภัควดี วีระภาสพงษ์,ผู้แปล
 • ซาฮาโตโฟล์ค เทพเจ้าจอมมายา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37108   ร.ส. ภ-ซ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC37109   ร.ส. ภ-ซ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1656]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver