สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37906,ฉ1 37907,ฉ2
เลขหมู่ 920 ห-ด 2532
ชื่อคน
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ดวงหน้าในอดีต
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2532
  บรรณลักษณ์ 245หน้า 75บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • ดวงหน้าในอดีต
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A37906   920 ห-ด 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A37907   920 ห-ด 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1663]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver