สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37004,ฉ1
ISBN 974-08-1875-7
เลขหมู่ ย ส-ป 2537
ชื่อคน
 • สมสวาท อภัยวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ปราสาท 108
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537
  บรรณลักษณ์ 150หน้า 67บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมสวาท อภัยวงศ์
 • ปราสาท 108
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J37004   ย ส-ป C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1675]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver