สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40590,ฉ1 40591,ฉ2 40592,ฉ3 40593,ฉ4 40594,ฉ5
เลขหมู่ 634.4 ส195ม 2539
ชื่อคน
 • สมชาย สุคนธสงห์
 • ชื่อเรื่อง
 • มะม่วง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2539
  บรรณลักษณ์ 29 หน้า ภาพประกอบ 55 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดหนังสือสำหรับชาวบ้าน
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • มะม่วง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมชาย สุคนธสงห์
 • มะม่วง
 • ชุดหนังสือสำหรับชาวบ้าน
 • มะม่วง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A40590   634.4 ส195ม 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A40591   634.4 ส195ม 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63A40592   634.4 ส195ม 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63A40593   634.4 ส195ม 2539 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63A40594   634.4 ส195ม 2539 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [172]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver