สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37032,ฉ1
ISBN 974-08-1930-3
เลขหมู่ ย ศ-บ 2538
ชื่อคน
 • ศิริพงษ์ จันทร์หอม
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านทางมะพร้าว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2538
  บรรณลักษณ์ 168หน้า 60บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศิริพงษ์ จันทร์หอม
 • บ้านทางมะพร้าว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J37032   ย ศ-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1737]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver