สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40600,ฉ1 40601,ฉ2 40602,ฉ3 40603,ฉ4 40604,ฉ5
เลขหมู่ 694 ป33บ
ชื่อคน
 • ประภา ประจักษ์ศุภนิติ
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านทรงไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา
  บรรณลักษณ์ 52 หน้า แผนผังแบบบ้านไทย 10 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บ้าน-ที่อยู่อาศัย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประภา ประจักษ์ศุภนิติ
 • บ้านทรงไทย
 • บ้าน-ที่อยู่อาศัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  69A40600   694 ป33บ C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  69A40601   694 ป33บ C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  69A40602   694 ป33บ C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  69A40603   694 ป33บ C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  69A40604   694 ป33บ C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [174]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver