สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37029,ฉ1 37030,ฉ2 37031,ฉ3
ISBN 974-518-1765
เลขหมู่ ร.ส. ถ-ห 2534
ชื่อคน
 • ถวัลย์ มาศจรัส
 • ชื่อเรื่อง
 • หมอใบไม้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2534
  บรรณลักษณ์ 136หน้า 50บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ถวัลย์ มาศจรัส
 • หมอใบไม้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37029   ร.ส. ถ-ห C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC37030   ร.ส. ถ-ห C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC37031   ร.ส. ถ-ห C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1756]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver