สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37136,ฉ1
เลขหมู่ ร.ส. ส-บ 2533
ชื่อคน
 • เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกวรรณกรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประพันธ์ศาส์น 2533
  บรรณลักษณ์ 95หน้า 55บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
 • บันทึกวรรณกรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37136   ร.ส. ส-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1763]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver