สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37145,ฉ1
เลขหมู่ ร.ส. ส-ด 2528
ชื่อคน
 • สุมาลี แสลค
 • ชื่อเรื่อง
 • ดาริลเพื่อนนรัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2528
  บรรณลักษณ์ 136หน้า 20บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุมาลี แสลค
 • ดาริลเพื่อนนรัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37145   ร.ส. ส-ด C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1767]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver