สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37071,ฉ1
ISBN 974-601-478-1
เลขหมู่ ร.ส. น-บ 2536
ชื่อคน
 • นิรมล เมธีสุวกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • บินตามตะวัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที4่
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาร(ดอกหญ้า) 2536
  บรรณลักษณ์ 182หน้า 76บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิรมล เมธีสุวกุล
 • บินตามตะวัน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC37071   ร.ส. น-บ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1771]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver