สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37359,ฉ1
เลขหมู่ ย ก-ข 2530
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ขวัญเมือง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2530
  บรรณลักษณ์ 87หน้า
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ขวัญเมือง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J37359   ย ก-ข C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1788]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver