สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37073,ล18 37074,ล16 37075,ฉ2(16) 37076,ล17 37077,ล19 37078,ล20
เลขหมู่ ย ก-5 ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • กัณหา แก้วไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • 5 สหายผจญภัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แก้วกานต์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 196หน้า 30บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กัณหา แก้วไทย
 • 5 สหายผจญภัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J37073   ย ก-5 C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J37074   ย ก-5 C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  J37075   ย ก-5 C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  J37076   ย ก-5 C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  J37077   ย ก-5 C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  J37078   ย ก-5 C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1847]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver