สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37501,ฉ1 37502,ฉ2 37503,ฉ3
เลขหมู่ 495.915 ศ-ภ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ศุภชัย รัตนโกมุท
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทย ฉบับรวม 4-5-6
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศุภชัย รัตนโกมุท
 • ภาษาไทย ฉบับรวม 4-5-6
 • ภาษาไทย-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A37501   495.915 ศ-ภ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A37502   495.915 ศ-ภ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A37503   495.915 ศ-ภ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1849]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver