สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37574,ฉ1 37575,ฉ2
เลขหมู่ 421.54 พ-1 ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • พิชญ์ ปัญญากุล
 • ชื่อเรื่อง
 • 1000 American Idioms and Slang
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 228หน้า 90บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พิชญ์ ปัญญากุล
 • 1000 American Idioms and Slang
 • ภาษาอังกฤษ-สำนวน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37574   421.54 พ-1 ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37575   421.54 พ-1 ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1856]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver