สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37481,ฉ1 37482,ฉ2 37483,ฉ3
เลขหมู่ 421 ค-E 2532
ชื่อนิติบุคคล
 • โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • ชื่อเรื่อง
 • ENGLISH FOR THAT LIVING
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
  บรรณลักษณ์ 90บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การสนทนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โครงการการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • ENGLISH FOR THAT LIVING
 • การสนทนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37481   421 ค-E 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37482   421 ค-E 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A37483   421 ค-E 2532 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1867]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver