สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37198,ฉ1 37199,ฉ2 37200,ฉ3
เลขหมู่ 641.86 ;-- 2537
ชื่อคน
 • วันชัย อิงปัญจลาภ
 • ชื่อเรื่อง
 • ขนมไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช 2537
  บรรณลักษณ์ 112หน้า 120บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ของหวาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วันชัย อิงปัญจลาภ
 • ขนมไทย
 • ของหวาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64A37198   641.86 ;-- 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  64A37199   641.86 ;-- 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  64A37200   641.86 ;-- 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1876]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver