สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38683,ฉ1
เลขหมู่ 345 ก351ถ 2541
ชื่อคน
 • เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 136 ถึงมาตรา 205 )
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541
  บรรณลักษณ์ 242 หน้า ภาพประกอบ 200 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กฎหมายอายา-ไทย-คำถามและแบบฝึกหัด
 • สถานที่จัดเก็บ หมวดวิชาสังคมศึกษา
 • เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
 • ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับการปกครองและความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม (มาตรา 136 ถึงมาตรา 205 )
 • กฎหมายอายา-ไทย-คำถามและแบบฝึกหัด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  34A38683   345 ก351ถ 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [188]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver