สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38602,ฉ1
ISBN 974-516-114-4
เลขหมู่ 808.105 ฐ13ศ 2534
ชื่อคน
 • ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
 • ชื่อเรื่อง
 • ศึกษาภาษิต
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2534
  บรรณลักษณ์ 403 หน้า 85 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ร้อยกรอง - การเขียน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
 • ศึกษาภาษิต
 • ร้อยกรอง - การเขียน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B38602   808.105 ฐ13ศ 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [190]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver