สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35345,ฉ1 35346,ฉ2 35347,ฉ3 35348,ฉ4 35349,ฉ5 35350,ฉ6
ISBN 974-89007-4-6
เลขหมู่ 631.49593 ม-ด ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • ชื่อเรื่อง
 • ดินและป่าไม้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิโลกสีเขียว ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 104หน้า ภาพประกอบ 120บาท
  ชื่อชุด
 • ชุดโลกสีเขียว
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดิน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • ดินและป่าไม้
 • ชุดโลกสีเขียว
 • ดิน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A35345   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A35346   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63A35347   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63A35348   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63A35349   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  63A35350   631.49593 ม-ด ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1904]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver