สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37651,ฉ1 37652,ฉ2 37653,ฉ3 37654,ฉ4
ISBN 974-508-019-5
เลขหมู่ 531 พ-ก ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
 • ชื่อเรื่อง
 • กลศาสตร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 398หน้า 63บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • กลศาสตร์
 • เพิ่มบุคคล
 • ทวีศักดิ์,ผู้แต่งร่วม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
 • กลศาสตร์
 • กลศาสตร์
 • ทวีศักดิ์,ผู้แต่งร่วม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A37651   531 พ-ก ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A37652   531 พ-ก ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A37653   531 พ-ก ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A37654   531 พ-ก ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1954]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver