สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37912,ฉ1 37913,ฉ2 37914,ฉ3
ISBN 974-89026-4-5
เลขหมู่ 808.18 ด-ม 2537
ชื่อคน
 • เดือนแรม ประกายเรือง
 • ชื่อเรื่อง
 • มือแม่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาร 2537
  บรรณลักษณ์ 86หน้า 55บาท
  หมายเหตุ กวีนิพนธ์นักเขียนรางวัลดีเด่นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ร้อยกรอง-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เดือนแรม ประกายเรือง
 • มือแม่
 • ร้อยกรอง-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B37912   808.18 ด-ม 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B37913   808.18 ด-ม 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B37914   808.18 ด-ม 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1995]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver