สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40235,ฉ1 40243,ฉ2 40244,ฉ3 40245,ฉ4 40246,ฉ5 40247,ฉ6 40248,ฉ7 40249,ฉ8
ISBN 974-757-210-9
เลขหมู่ ร.ส. ข14น 2536
ชื่อคน
 • ขจรฤทธิ์ รักษา
 • ชื่อเรื่อง
 • นักมวยดัง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร บ้านหนังสือ 2536
  บรรณลักษณ์ 135 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ขจรฤทธิ์ รักษา
 • นักมวยดัง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40235   ร.ส. ข14น C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC40243   ร.ส. ข14น C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC40244   ร.ส. ข14น C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC40245   ร.ส. ข14น C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  SC40246   ร.ส. ข14น C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  SC40247   ร.ส. ข14น C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7.  SC40248   ร.ส. ข14น C.7  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8.  SC40249   ร.ส. ข14น C.8  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [20]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver