สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37555,ฉ1 37556,ฉ2 37557,ฉ3 45443,ฉ4 45444,ฉ5
ISBN 974-88823-1-4
เลขหมู่ 080 น-ค 2534
ชื่อนิติบุคคล
 • นิตยสาร สารคดี
 • ชื่อเรื่อง
 • 108 ซองคำถาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สัญญาลักษณ์ สิกขะไชย 2534
  บรรณลักษณ์ 185หน้า 65บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • คำถาม-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิตยสาร สารคดี
 • 108 ซองคำถาม
 • คำถาม-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08A37555   080 น-ค 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  08A37556   080 น-ค 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  08A37557   080 น-ค 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  08A45443   080 น-ค 2534 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  08A45444   080 น-ค 2534 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2003]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver