สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37891,ฉ1 37892,ฉ2 37893,ฉ3 37894,ฉ4
เลขหมู่ 495.918 ว-ร ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • วิเชียร เกษประทุม
 • ชื่อเรื่อง
 • ราชาศัพท์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 86หน้า 25บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิเชียร เกษประทุม
 • ราชาศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A37891   495.918 ว-ร ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A37892   495.918 ว-ร ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A37893   495.918 ว-ร ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A37894   495.918 ว-ร ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2031]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver