สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38612,ฉ1
ISBN 974-86820-6-4
เลขหมู่ 080 ส198ป ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • สยามบรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ปกิณกวิทยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สยามบรรณ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า 100 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความรู้ทั่วไป
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สยามบรรณ
 • ปกิณกวิทยา
 • ความรู้ทั่วไป
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08A38612   080 ส198ป ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [207]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver