สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37486,ฉ1 37487,ฉ2
เลขหมู่ 420 ม-ภ 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ กข.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แบรนด์ 2540
  บรรณลักษณ์ 2เล่ม(ภาษาอังกฤษ กขและ กขค)
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ กข.
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37486   420 ม-ภ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37487   420 ม-ภ 2540 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2071]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver