สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35429,ฉ1 35430,ฉ2 35431,ฉ3 35432,ฉ4 35433,ฉ5,
ISBN 974-633-213-9
เลขหมู่ 495.918 น-ร 2539
ชื่อคน
 • นววรรณ พันธุเมธา
 • ชื่อเรื่อง
 • รักภาษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
  บรรณลักษณ์ 616หน้า 300บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด ความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 28
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นววรรณ พันธุเมธา
 • รักภาษา
 • ชุด ความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 28
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A35429   495.918 น-ร 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  49A35430   495.918 น-ร 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  49A35431   495.918 น-ร 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  49A35432   495.918 น-ร 2539 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  49A35433   495.918 น-ร 2539 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2092]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver