สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35399,ฉ1 35400,ฉ2 35401,ฉ3 35402,ฉ4 35403,ฉ5,
ISBN 974-8908-58-5
เลขหมู่ 421.54 ส-ฟ 2539
ชื่อคน
 • แสงชัย สุนทรวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เล่ม 1
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สกายบุ๊คส์ 2539
  บรรณลักษณ์ 144หน้า 100บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาาาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แสงชัย สุนทรวัฒน์
 • ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เล่ม 1
 • ภาาาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A35399   421.54 ส-ฟ 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A35400   421.54 ส-ฟ 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A35401   421.54 ส-ฟ 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A35402   421.54 ส-ฟ 2539 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A35403   421.54 ส-ฟ 2539 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2098]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver