สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40236,ฉ1 40250,ฉ2
ISBN 974-89837-5-7
เลขหมู่ ร.ส. ว171ป 2540
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ป่ามหากาฬ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เคล็ดไทย 2540
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ป่ามหากาฬ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40236   ร.ส. ว171ป C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC40250   ร.ส. ว171ป C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [21]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver