สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37791,ฉ1
เลขหมู่ 915.204 ส-ญ 2532
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่นปัจจุบัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ 2532
  บรรณลักษณ์ 157หนา้
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา
 • ญี่ปุ่นปัจจุบัน
 • การท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A37791   915.204 ส-ญ 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2138]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver