สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37785,ฉ1 37786,ฉ2
เลขหมู่ 915.204 ศ-ญ 2532
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์รวมข่าวต่างประเทศ/ญี่ปุ่น
 • ชื่อเรื่อง
 • ญี่ปุ่นฉบับกระเป๋า 2532
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์รวมข่าวต่างประเทศ/ญี่ปุ่น 2532
  บรรณลักษณ์ 182หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์รวมข่าวต่างประเทศ/ญี่ปุ่น
 • ญี่ปุ่นฉบับกระเป๋า 2532
 • การท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A37785   915.204 ศ-ญ 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A37786   915.204 ศ-ญ 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2139]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver