สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35942,ฉ1 35943,ฉ2 35944,ฉ3 35945,ฉ4 35946,ฉ5 35947,ฉ6
เลขหมู่ ร.ส. น-ก 2532
ชื่อคน
 • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • ชื่อเรื่อง
 • กรุงเทพฯ 2550
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซังข้าวน้อย 2532
  บรรณลักษณ์ 80หน้า ภาพประกอบ 38บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 • กรุงเทพฯ 2550
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC35942   ร.ส. น-ก C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC35943   ร.ส. น-ก C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC35944   ร.ส. น-ก C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC35945   ร.ส. น-ก C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  SC35946   ร.ส. น-ก C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  SC35947   ร.ส. น-ก C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2175]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver