สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35940,ฉ1
เลขหมู่ ร.ส. ป-ค 2533
ชื่อคน
 • ประภัสสร เสวิกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ครีบหัก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า 2533
  บรรณลักษณ์ 119หน้า 55บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประภัสสร เสวิกุล
 • ครีบหัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC35940   ร.ส. ป-ค C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2177]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver