สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35454,ฉ1 35455,ฉ2 35456,ฉ3 35457,ฉ4 35458,ฉ5
เลขหมู่ 796.334 ช-F 2534
ชื่อคน
 • ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 • ชื่อเรื่อง
 • FOOT BALL
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพพฯ สกายบุ๊กส์ 2534
  บรรณลักษณ์ 150บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟุตบอล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 • FOOT BALL
 • ฟุตบอล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  79B35454   796.334 ช-F 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  79B35455   796.334 ช-F 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  79B35456   796.334 ช-F 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  79B35457   796.334 ช-F 2534 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  79B35458   796.334 ช-F 2534 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2215]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver