สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35348,ฉ1 35349,ฉ2
เลขหมู่ 781.6 ม-ด ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • มานิต หล่อพินิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • ดนตรีไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพพฯ อัการาพิพัฒน์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 52หน้า ภาพประกอบ 50บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ดนตรีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มานิต หล่อพินิจ
 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A35348   781.6 ม-ด ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A35349   781.6 ม-ด ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2222]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver