สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42698,ฉ1 42699,ฉ2 42700,ฉ3 42701,ฉ4 42702,ฉ5
เลขหมู่ 784 ว179N ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • ชื่อเรื่อง
 • Note Easy Gold ฉบับรวมเล่ม Vol.1-7
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏเลขหน้า 140 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • หนังสือเพลง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วาดศิลป์,สำนักพิมพ์
 • Note Easy Gold ฉบับรวมเล่ม Vol.1-7
 • หนังสือเพลง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A42698   784 ว179N ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A42699   784 ว179N ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A42700   784 ว179N ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  78A42701   784 ว179N ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  78A42702   784 ว179N ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2320]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver